Detské ihriská

Na území mesta Galanta a v prímestských častiach (Hody, Javorinka, Nebojsa) sa pre verejnosť nachádza 17 detských ihrísk.

- Vstup na ihriská je povolený len počas prevádzkových hodín a na vlastné riziko 

- Ihriská sú vyhradené pre deti od 6 - 14 rokov. Užívanie zariadení staršími osobami je zakázané

- Dieťa do 6 rokov musí byť v sprievode dospelej osoby

- V prípade, že ste svedkami poškodzovania zariadení detských ihrísk, oznámte to Mestskej polícii na bezplatnom čísle 159

 

V prípade poruchy na ihriskách alebo potrebnej opravy nás kontaktujte na tel. čísle 031/788 4395 

Linky tiesňového volania 112, 150, 155, 158